Wszystko jest dla ludzi?

Wszystko jest dla ludzi?

Uzależnienie od człowieka Czy można się uzależnić od drugiego człowieka? Oczywiście, ze tak. Najlepiej wykorzystują to silne osobowości, które narzucają swoją wolę słabszym jednostką, często uzależniając ich od swojej woli. Często osoby świadome swych możliwości, świadomie próbują wpłynąć na postępowanie uległych im ludzi, w celu realizacji swoich – nie zawsze chlubnych – celów. Weźmy choćby przywódców wszelkiego rodzaju sekt. Manipulują oni członkami własnych zbiorowości, łamiąc przy tym zasady moralne i etyczne w świetle prawa. Dlatego, ze tak naprawdę teoretycznie nikogo nie zmuszają do uległości, w ich postępowaniu nie ma żadnego przymusu. Do swoich celów wykorzystują oni znajomość ludzkiej psychiki i możliwości jej manipulacji. Skutki takich poczynań...

Read More